Header Ads

Iran totalförbjuder iPhones


Nu kräver regeringen i Iran att teknikföretaget Apple ska registrera sig i landet, annars kommer ett totalförbud på iPhones att införas.

Läs också: Såhär bra blir iPhone 7

The Japan Times menar att över en miljon iranier använder sig av en iPhone, som blivit insmugglade i landet. Irans högsta chef inom anti-smugglingsdepartementet säger att förbudet kommer att börja gälla inom de kommande dagarna om Apple inte är snabba nog att utse en representant i Iran. Apple, som inte har kommenterat detta, har inga lagliga hinder från att öppna en officiell butik i Iran.

Projektet, som även går ut på att förbjuda insmugglade mobiltelefoner, innebär att man ska registrera varje enskild telefon i landets telekommunikationsdatabas. Blir en telefon inte registrerad kommer den inte att kunna användas, vilket per automatik innefattar alla iPhones i Iran.

Detta av regeringen beslutade projekt har kritiserats hårt, då det har väckt allvarliga frågor kring integriteten i Irans telenät.

Källa: The Japan Times

Inga kommentarer

Vänligen notera

Innehållet som publiceras på Typ Android omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du är som kommentatör helt ansvarig för det du skriver.

Använder Blogger.